kariéra v Chomutově

Zaměstnanec/zaměstnankyně stavebního úřadu

tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na dobu neurčitou

„Zaměstnanec/zaměstnankyně stavebního úřadu“

na odbor stavební úřad s místem výkonu práce statutární město
Chomutov.

 

Termín uzavření přihlášek
6. června 2024 do 14:00

Popis pozice.

Máte rádi výzvy a dynamické pracovní prostředí a nedělá Vám problém řešit nenadálé pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat v nové problematice a nedělá Vám problém pracovat v zátěžových situacích, tak Vám představíme stručný souhrn činností zaměstnance/zaměstnankyně stavebního úřadu.

Na stavební odbor hledáme samostatného zaměstnance/zaměstnankyni k zajišťování agendy stavebního úřadu – vedení správních řízení při umísťování, povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, výkon zvláštních pravomocí stavebního úřadu, dohled nad ochranou veřejných zájmů z hlediska platné právní úpravy, vedení správních řízení ve věci přestupků proti stavebnímu řádu, spolupráce s ostatními orgány státní správy, evidence a ukládání souvisejících písemností.


Předpokládaný nástup:

 • dle dohody, popřípadě od 1.9.202

Co od Vás očekáváme

 • rozšířit si vzdělání o zvláštní odbornou způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC je nutnost složit zkoušku do 18 měsíců od nástupu),
 • výborný písemný a ústní projev,
 • dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
 • schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
 • flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
 • řidičský průkaz skupiny B.

  Výhodou bude:

  • praxe ve veřejné správě na úseku stavebního řízení,
  • schopnost práce s technickou dokumentací, stavebními výkresy, orientace v územním plánu,
  • znalosti legislativy v oblasti stavebního zákona.

  Na co se můžete těšit

  • na 25 dní dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc (hrazeno 50 %),
  • máme pro Vás nachystanou elektronickou kartu Edenred na stravování ve výši 100 Kč za odpracovaný den, můžete s ní platit v široké síti restaurací a obchodů,
  • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč nebo 1.000 Kč po 2 odpracovaných letech,
  • příspěvek sociálního fondu na zotavenou ve výši 8.500 Kč ročně po 2 odpracovaných letech,
  • možnost vzdělávat se v kurzech cizích jazyků s příspěvkem 6.000 Kč ročně dle Vašeho výběru,
  • pružnou pracovní dobu, jistotu a stabilitu práce.

  Co nabízíme

  • rozmanitou pracovní pozici,
  • příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání v oboru,
  • pracovní poměr je na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

  Platové zařazení

  • platové ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 24.100 Kč – 34.370 Kč dle započitatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

  • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
  • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
  • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

  Další požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo,
  • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo,
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
  • kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

   Pozn.: Od 1.7.2024 je dle nové právní úpravy možné praxi v oboru stavebnictví nahradit praxí při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě po nástupu do zaměstnání pod odborným dohledem.

  Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

  Písemná přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození, státní příslušnost,
  • místo trvalého pobytu,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní a e-mailový kontakt,
  • datum a podpis uchazeče.

  Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
  • ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (v případě, že tuto zkoušku máte absolvovanou).

  Kam pak s přihláškou?
  Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neotvírat – výběrové řízení – OSÚ stavební úřad“ zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. června 2024 do 14,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

  Statutární město Chomutov.

  Kontakt na pracovníka pro personální politiku:

  Ivana Podlahová

  tel: 474 637 291

  i.podlahova@chomutov.cz