kariéra v chomutově

Často kladené dotazy.

Má smysl hlásit se do dalšího výběrového řízení, když už jsem jednou neuspěl/a?

Ano, smysl to rozhodně má. V rámci výběrového řízení může být úspěšný vždy pouze jeden z uchazečů. Neúspěch v jednom výběrovém řízení tedy nic neznamená, ba naopak. I když Vás výběrová komise již zná, tak Vás ale bez nové přihlášky nemůže zařadit do výběrového řízení. Ze zákona totiž nesmíme uchovávat dříve zaslané materiály do výběrových řízení, a proto Vás tedy personalista nemůže ani sám kontaktovat.

Mám šanci vyjednáváním ovlivnit výši nástupního platu?

Ne. Nástupní plat je stanoven právním předpisem. Jeho výše se odvíjí od zařazení do platové třídy a platového stupně (počet let započitatelné praxe). Až po zapracování může být navýšen, a to v závislosti na kvalitě odváděné práce (osobní příplatek).

Jak se mám připravit, abych měl/a šanci uspět?

Vždy je výhodou, když uchazeč v rámci možností zná svého potencionálního zaměstnavatele. Absolvování studia a případná praxe v oboru je samozřejmě výhodou, nebývá však podmínkou. Každý uchazeč by však měl mít představu o zaměření činností, k jejichž výkonu se hlásí. Inzerát výběrového řízení proto obsahuje stručný výčet nejdůležitějších právních předpisů, kterými se konkrétní agenda řídí. Je samozřejmé, že výběrová komise od uchazečů neočekává jejich úplnou znalost. Očekává však základní orientaci v nich a představu o vykonávaných činnostech. Práce ve veřejné správě je úzce spjata s právními předpisy a většina činností je vykonávána podle zákonem stanoveného postupu a v zákonem stanoveném rozsahu. Neméně důležitým je osobní projev před výběrovou komisí.

Statutární město Chomutov.

Kontakt na pracovníka pro personální politiku:

Petra Raszyk

tel: 474 637 225

p.raszyk@chomutov.cz