kariéra v Chomutově

Referent/tka majetku města – správce odběrných míst a pasportů

tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na dobu neurčitou
„Referent/tka majetku města – správce odběrných míst a pasportů“
na odbor majetku města
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Termín uzavření přihlášek
15. května 2024 do 16:00

Popis pozice.

Máte rádi výzvy a dynamické pracovní prostředí a nedělá Vám problém řešit nenadálé pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat v nové problematice a nedělá Vám problém pracovat v zátěžových situacích? Rádi Vám tak představíme stručný souhrn činností odborného pracovníka majetku města:

Na stavební odbor hledáme samostatného zaměstnance/zaměstnankyni k zajišťování agendy stavebního úřadu – vedení správních řízení při umísťování, povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, výkon zvláštních pravomocí stavebního úřadu, dohled nad ochranou veřejných zájmů z hlediska platné právní úpravy, vedení správních řízení ve věci přestupků proti stavebnímu řádu, spolupráce s ostatními orgány státní správy, evidence a ukládání souvisejících písemností.

Pracovní náplň:

 • správa pasportů – pasport zeleně, pasport komunikací, pasport dešťové kanalizace,
 • správa mapových podkladů – evidence dětských hřišť, uměleckých děl, městského mobiliáře,
 • správa mapových podkladů – využití pozemků a staveb v majetku města,
 • příprava podkladů pro nákupy energií pro město a jeho organizace,
 • uzavírání smluv s dodavateli energií, kontrola správnosti fakturace,

 

Předpokládaný nástup:

 • dle dohody

Co od Vás očekáváme:

 • výborný písemný a ústní projev, ochotu učit se novým věcem,
 • výborné komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, aktivita, pečlivost, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči zátěži a stresu,
 • ochota dalšího vzdělávání,
 • schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
 • flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),

Výhodou bude:

 • orientace v oblasti veřejné správy,
 • znalost práce s technickou dokumentací, stavebními výkresy,
 • zkušenost s geografickým informačním systémem (GIS),
 • řidičský průkaz skupiny B.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání.

Na co se můžete těšit

 • na 25 dní dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc (hrazeno 50 %),
 • máme pro Vás nachystanou elektronickou kartu Edenred na stravování ve výši 100 Kč za odpracovaný
  den, můžete s ní platit v široké síti restaurací a obchodů,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč nebo 1.000 Kč po 2 odpracovaných letech (v našem
  kolektivu utíkají velmi rychle),
 • příspěvek sociálního fondu na zotavenou ve výši 8.500 Kč ročně po 2 odpracovaných letech,
 • možnost vzdělávat se v kurzech cizích jazyků s příspěvkem 6.000 Kč ročně dle Vašeho výběru,
 • pružnou pracovní dobu, jistotu a stabilitu práce.

Co nabízíme

 • rozmanitou pracovní pozici,
 • průběžné každoroční profesní vzdělávání v oboru,
 • příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání v oboru,
 • pracovní poměr je na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

Platové zařazení

 • platové ohodnocení v 9. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 24.100 Kč – 31.820 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:
Písemná přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození, státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonní a e-mailový kontakt,
• datum a podpis uchazeče.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
• ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (v případě, že tuto zkoušku máte absolvovanou).

Kam pak s přihláškou?
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neotvírat – výběrové řízení – OMM majetek města“ zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. května 2024 do 16,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Statutární město Chomutov.

Kontakt na pracovníka pro personální politiku:

Ivana Podlahová

tel: 474 637 291

i.podlahova@chomutov.cz